Make your own free website on Tripod.com

 

 

ร้าน AoR - AoN ขนมจีน

 

วัฒนธรรมขนมจีน

- ขนมจีน 4 ภาค

- ขนมจีน 5 หม้อ น้ำยา 5 อย่าง

วิธีทำเส้นขนมจีน

- วิธีทำน้ำยากะท

- วิธีทำน้ำยาป่า

- วิธีทำน้ำพริก

- วิธีทำน้ำเงี้ยว

- วิธีทำแกงเขียวหวาน

- ผักรับประทานกับขนมจีน

ขนมจีนส่งถึงบ้าน

- ขนมจีนชุดเล็ก

- ขนมจีนชุดกลาง

- ขนมจีนชุดใหญ่

 

ชุดกลางสำหรับ 2-3ท่าน
ขนมจีน ชุดกลาง เหมาะสำหรับรับประทาน  2- 3 ท่าน ราคา 85 บาท

 

  1. น้ำยากระทิ
  2. น้ำพริก
  3. แกงเขียวหวาน

 

โทรศัพท์ 02-391-0492

หมายเหตุ : ทุกชุดแถมไข่ต้ม