Make your own free website on Tripod.com

 

 

ร้าน AoR - AoN ขนมจีน

วัฒนธรรมขนมจีน

- ขนมจีน 4 ภาค

- ขนมจีน 5 หม้อ น้ำยา 5 อย่าง

วิธีทำเส้นขนมจีน

- วิธีทำน้ำยากะท

- วิธีทำน้ำยาป่า

- วิธีทำน้ำพริก

- วิธีทำน้ำเงี้ยว

- วิธีทำแกงเขียวหวาน

- ผักรับประทานกับขนมจีน

ขนมจีนส่งถึงบ้าน

- ขนมจีนชุดเล็ก

- ขนมจีนชุดกลาง

- ขนมจีนชุดใหญ่

                          

ขนมจีนส่งถึงบ้าน

                                                      

ขนมจีนชุดเล็ก (สำหรับ 1-2 ท่าน)

                                                        ขนมจีน ชุดเล็กรับประทาน 2 ท่าน ราคา  59 บาท

 

   

ขนมจีนชุดกลาง (สำหรับ 2-3 ท่าน)

                                                             ชุดกลาง สำหรับ 2 - 3 ท่าน ราคา 85  บาท

 

                                                                          

 

  ขนมจีนชุดใหญ่ (สำหรับ 5 ท่าน)

ขนมจีน ชุดใหญ่สำหรับ  5 ท่าน ราคา 150 บาท