Make your own free website on Tripod.com

 

 

ร้าน AoR - AoN ขนมจีน

วัฒนธรรมขนมจีน

- ขนมจีน 4 ภาค

- ขนมจีน 5 หม้อ น้ำยา 5 อย่าง

วิธีทำเส้นขนมจีน

- วิธีทำน้ำยากะท

- วิธีทำน้ำยาป่า

- วิธีทำน้ำพริก

- วิธีทำน้ำเงี้ยว

- วิธีทำแกงเขียวหวาน

- ผักรับประทานกับขนมจีน

ขนมจีนส่งถึงบ้าน

- ขนมจีนชุดเล็ก

- ขนมจีนชุดกลาง

- ขนมจีนชุดใหญ่

 

 

 

 

ชุดเล็ก (สำหรับ 1 - 2 ท่าน)

 ขนมจีน ชุดเล็กขนาดรับประทาน 2 ท่าน  ราคาชุดละ  59 บาท

  1. ขนมจีน น้ำยากระทิ
  2. ขนมจีน น้ำพริก

โทรศัพท 02-391-0492

หมายเหตุ : ทุกชุดแถมไข่ต้ม